Wat is het nut van een dyslexieonderzoek?

Als een kind dyslectisch blijkt te zijn, heeft dat grote consequenties voor de begeleiding van het kind.
Ten eerste is het belangrijk dat het kind (en zijn omgeving) weet dat het dyslectisch is en dat zijn achterstand op school niets met domheid of luiheid te maken heeft.
Ten tweede heeft een dyslectisch kind baat bij een andere leerstrategie, namelijk ťťn die veel meer gebaseerd is op het begrijpen en veel minder op het pure onthouden van de informatie. Ten derde is herhaling van bepaalde basiskennis, zoals letters en spellingregels, heel belangrijk. Ten slotte kunnen er bepaalde maatregelen op school getroffen worden. Extra tijd bij proefwerken en examens zijn hier voorbeelden van. Voor veel maatregelen is een dyslexieverklaring van een GZ-psycholoog nodig.

 

Wat kan Dyslexiepraktijk van Wijck voor u betekenen?

In de Dyslexiepraktijk wordt het dyslexieonderzoek afgenomen en als blijkt dat het kind dyslectisch is, wordt een dyslexieverklaring afgegeven. De resultaten van het onderzoek worden vanzelfsprekend uitgebreid met u besproken. In de Dyslexiepraktijk wordt in het begin van de begeleiding veel tijd besteed aan gesprekken over wat het betekent om dyslectisch te zijn en wat voor strategieŽn je moet gebruiken om je de leerstof eigen te maken. Daarna wordt er een handelingsplan opgesteld, vaak in overleg met school en worden er afspraken gemaakt over de uitvoering ervan. Motivatie speelt een essentiŽle rol in de begeleiding van een dyslectisch kind. Veel kinderen hebben het vertrouwen in zichzelf voor wat betreft het leren verloren, en sommigen hebben er helemaal het bijltje bij neer gegooid.

 

Kosten

Dyslexiepraktijk Van Wijck verzorgt onderzoek en begeleiding van kinderen waarbij de veronderstelling is dat zij niet in aanmerking komen voor de vergoedingsregeling dyslexie. Dit kunnen bijvoorbeeld kinderen betreffen waarbij het gaat om een lichte vorm van dyslexie of om kinderen die erg compenseren met hun intelligentie. Er zijn ook ouders die niet willen wachten op 3 periodes van uitval en frustratie. Indien bij de aanmelding blijkt dat uw kind mogelijk wel in aanmerking komt voor de vergoedingsregeling zal dit uiteraard me u besproken worden.

Over de kosten worden vooraf afspraken gemaakt.