Hoe is dyslexie te herkennen?


Het meest in het oogspringend is problemen met het technisch lezen en spellen, zoals ook uit de definitie blijkt. Het lezen en spellen gaat traag en er worden veel fouten gemaakt. Vaak is er al veel geoefend, maar de achterstand blijft. Naast problemen bij het lezen en spellen hebben veel dyslectische kinderen ook moeite met het leren van de rekentafels en met het onthouden van feiten bij aardrijkskunde en geschiedenis (bijvoorbeeld plaatsnamen en jaartallen).


Wanneer kan dyslexie worden vastgesteld?


Vanaf de tweede helft van groep 4 kan de diagnose dyslexie gesteld worden. De meeste kinderen zijn dan uit het zogenaamde "aanvankelijke lezen" en zijn in staat om eenvoudige boekjes zelf te lezen. Kinderen waarbij de leesontwikkeling traag verloopt of waarbij het spellen moeizaam gaat, zijn waarschijnlijk al opgevallen en hebben extra hulp gekregen. Als deze extra hulp onvoldoende effect heeft, is het verstandig om een dyslexieonderzoek te laten doen. Sommige dyslectici kunnen heel goed hun dyslexie verbergen en dan komen de problemen pas aan het eind van de basisschool of aan het begin van het voortgezet onderwijs naar voren. Dit kan bij bovengemiddeld intelligente kinderen het geval zijn.