Hoe verloopt de aanmelding?


Op maandag, dinsdag en woensdag kunt u
bellen met de Dyslexiepraktijk. In de meeste gevallen wordt u dan direct te woord gestaan. Op donderdag en vrijdag zal u waarschijnlijk gevraagd worden om een boodschap in te spreken. U kunt ook middels een email contact met u laten opnemen.

Aanmelding voor onderzoek
In het eerste contact zal een inschatting gemaakt worden van de omvang en de kosten van het onderzoek. Daarna worden verdere afspraken gemaakt voor een uitgebreider gesprek met (één van) de ouders en voor het onderzoek. Het totale onderzoek wordt doorgaans binnen 4 weken afgerond.

Aanmelding voor individuele begeleiding

U wordt eerst uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek om samen uw wensen en doelen te verkennen. U kunt hiervoor de meest recente schoolgegevens en eventuele verslagen van eerdere onderzoeken meenemen. Vervolgens wordt er een plan gemaakt om de doelen zoveel mogelijk te realiseren.

Aanmelding voor training Dyslexie de baas

Na de eerste aanmelding per telefoon of email volgt een intake. Dit omvat een telefonische intake en het invullen van screeningslijsten. Eventueel vindt er nog een vervolggesprek plaats.

Doelgroep Dyslexie de Baas: In aanmerking komen dyslectici, in het bezit van een dyslexieverklaring, die stress ervaren en zich somber voelen. De training is geschikt voor HAVO/VWO, HAVO/MAVO-leerlingen tot 16 jaar. Leerlingen van andere schooltypes en/of een andere leeftijdsgroep kunnen eveneens contact opnemen. In overleg wordt dan nagegaan in hoeverre er voor deze groep eveneens een passend aanbod gedaan kan worden.

 

Aanmelding voor de training Van Streep tot Polonaise

 

De aanmelding verloopt vergelijkbaar met de aanmelding voor individuele begeleiding, maar kan eventueel ook telefonisch.

De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van een uur in een klein groepje van maximaal 3 leerlingen. De training is uitsluitend bedoeld voor dyslectische kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool. Het doel is om korte tijd de basisprincipes van de Nederlandse spelling te bespreken en te oefenen om zo veel mogelijk houvast te krijgen. Deze training kan ook individueel aangeboden worden.